Välkommen till
Kurera Omsorg

Tillgänglighet - Transparens - Omsorg

Läs mer

Personlig assistans och familjehemsvård

Kurera Assistans grundades 2012 av Michael Ghasri med en förhoppning om att kunna utföra den bästa tänkbara assistansen till sin far som är beroende av personlig assistans för att få vardagen att fungera. För att bygga upp en välfungerande och stabil grund för verksamheten bad Michael två av sina barndomsvänner, Christoffer utbildad socionom och Ivan utbildad jurist att hjälpa till med att skapa ett bolag som vi kan vara stolta över.

Tillsammans byggde vi upp det som idag är grunden för hela Kurera Omsorg, nämligen att vi vill göra mer än vad vårt uppdrag kräver och ta hand om både personal och kunder på samma sätt som Michael önskar för sin far. Idag kan vi stolt säga att vi kommit en bra bit på vägen mot vårt fortsatta mål att vara ett bolag som utför mer än assistans.


Fokus på kund och omsorg för alla involverade

Personlig assistans

Vi är en assistansanordnare för privatpersoner som är i behov av assistans i vardagen och för de kommuner och landsting som har samma behov gällande sina patienter.
Läs mer

Familjehem

Här hittar du mer info om hur du som privatperson kan ställa upp ett familjehem och för dig som arbetar för kommun eller landsting så finns info om hur du hittar ett av våra redan etablerade familjehem.

Läs mer

Kurera Omsorg - Ett personligare omsorgsbolag