Michael Ghasri
Grundare

Ordförande Kurera Assistans, Kurera Hem och Kurera Omsorg väst 

Mail: Michael@kureraomsorg.se
Telefonnummer: 0736-359210
Växel: 010-2079080


Christoffer Faxe
Verksamhetschef Personlig Assistans

Styrelseledamot Kurera Assistans

Mail: Christoffer@kureraomsorg.se
Telefonnummer: 0707-739496
Växel: 010-2079080


Sam Khayyami
Ekonomiansvarig och kontaktperson 

Mail: Sam@kureraomsorg.se
Telefonnummer: 0735-803625
Växel: 010-2079080


Lena Cavallius-Hyltén
Verksamhetschef Familjehemsvård syd
Mail: Lena@kureraomsorg.se
Telefonnummer: 0706-785868
Växel: 010-2079080


Rasmus Evinsnö
Verksamhetschef Familjehemsvård väst

Styrelseledamot Kurera Omsorg väst 

Mail: Rasmus@kureraomsorg.se
Telefonnummer: 0736-718222
Växel: 010-2079080


Nina Nord
Biträdande verksamhetschef
Familjehemskonsulent & Utredare

Mail: Nina@kureraomsorg.se
Telefonnummer: 0737-818780
Växel: 010-2079080


Monika Attoff
Familjehemskonsulent & utredare

Mail: Monika@kureraomsorg.se
Telefonnummer:
Växel: 010-2079080


Anette Jacobsen
Familjehemskonsulent Östra Svealand

Mail: Anette@kureraomsorg.se
Telefonnummer:
Växel: 010-2079080


Maria Ichim
Samordnare Personlig Assistans 

Mail: Maria@kureraomsorg.se
Telefonnummer: 0729-695034
Växel: 010-2079080
Övriga språk: Engelska, Rumänska


Mohammed Mhamad
Samordnare Personlig Assistans 

Mail: Mohammed@kureraomsorg.se
Telefonnummer: 0733-999623
Växel: 010-2079080
Övriga språk: Arabiska, Engelska


Walid Rinoui
Samordnare Personlig Assistans 

Mail: Walid@kureraomsorg.se
Telefonnummer: 0737-000007
Växel: 010-2079080
Övriga språk: Arabiska, Engelska


Hashim Abdikarem
Samordnare Personlig Assistans 

Mail: Hashim@kureraomsorg.se
Telefonnummer: 0761-868464
Växel: 010-2079080
Övriga språk: Somaliska