Michael Ghasri
Grundare

Ordförande Kurera Assistans, Kurera Hem och Kurera Omsorg väst 

Mail: Michael@kureraomsorg.se
Mobil: 0735-335944
Direkt: 010-3333991


Christoffer Faxe
Verksamhetschef Personlig Assistans

Styrelseledamot Kurera Assistans

Mail: Christoffer@kureraomsorg.se
Mobil: 0735-326272
Direkt: 010-3333992


Sam Khayyami
Ekonomiansvarig och kontaktperson 

Mail: Sam@kureraomsorg.se
Mobil: 0763-197012
Direkt: 010-3333993


Rasmus Evinsnö
Verksamhetschef Familjehemsvård väst

Styrelseledamot Kurera Omsorg väst 

Mail: Rasmus@kureraomsorg.se
Mobil: 0736-718222
Direkt: 010-3333990


Nina Nord
Biträdande verksamhetschef
Familjehemskonsulent & Utredare

Mail: Nina@kureraomsorg.se
Mobil: 0735-338420
Direkt: 010-3333994


Monika Attoff
Familjehemskonsulent & utredare

Mail: Monika@kureraomsorg.se
Mobilr: 0708-206263
Växel: 010-3333990


Joel Folestad
Familjehemskonsulent & Kundansvarig 

Mail: Joel@kureraomsorg.se
Mobil: 0735-468679
Växel: 010-3333995


Maria Ichim
Samordnare Personlig Assistans 

Mail: Maria@kureraomsorg.se
Mobil: 0729-695034
Växel: 010-3333990
Övriga språk: Engelska, Rumänska


Mohammed Mhamad
Samordnare Personlig Assistans 

Mail: Mohammed@kureraomsorg.se
Mobil: 0733-999623
Växel: 010-3333990
Övriga språk: Arabiska, Engelska


Walid Rinoui
Samordnare Personlig Assistans 

Mail: Walid@kureraomsorg.se
Mobil: 0737-000007
Växel: 010-3333990
Övriga språk: Arabiska, Engelska


Hashim Abdikarem
Samordnare Personlig Assistans 

Mail: Hashim@kureraomsorg.se
Mobil: 0761-868464
Växel: 010-3333990
Övriga språk: Somaliska