Allt svårare få assistansersättning

Bara en av sju som söker assistansersättning får den beviljad av Försäkringskassan, enligt de senaste månadssiffrorna. Det är den lägsta siffran sedan assistansreformen infördes för drygt 20 år sedan. Fyraårige Oscar har flera svåra diagnoser och klarar sig inte utan vuxen tillsyn, men han får ingen assistansersättning från Försäkringskassan, berättar mamman Erika Glännbro. Oscar har en svår …

Läs mer

”Första gången vi har en regering som är öppet fientlig mot assistans”

Seminarium om personlig assistans, Cecilia Blanck – ”Första gången vi har en regering som är öppet fientlig mot assistans” Cecilia Blank, riksdagsseminarium 170504 Cecilia Blank, Styrelseordförande brukarkollektivet JAG Vattendelaren till de drastiska försämringarna inom assistansen var regleringsbrevet till Försäkringskassan. Det gör att Försäkringskassan tolkar om gamla domar och tillämpar de på ett nytt, mer restriktivt, …

Läs mer

Krog speciellt anpassad för funktionshindrade

I februari öppnade Sveriges kanske första krog speciellt anpassad för funktionshindrade. Bakom krogen står 28-åriga Marcus Brogrens som har en cp-skada. Han hade tröttnat på att känna det som att han behandlades som ett barn så fort han ville gå ut. Vi följde med på disco under premiärkvällen i Norrköping. Reportage av Alexandra Svedberg. Jag har tidigare varit på krogen …

Läs mer

Kommuner urholkar rätten till personlig assistans

Assistans. Olika myndigheter gör olika bedömningar i samma ärenden om personlig assistans och många av besluten överklagas. Det sänder tydliga signaler om att spelreglerna är otydliga och skapar en stor osäkerhet bland de med hjälpbehov. Det behövs ett tydligare regelverk och bättre utredningar av vad som ska ge rätt till assistans. I dagarna har det …

Läs mer

Personlig assistans är ingen förmån – det är en rättighet

Personlig assistans är ingen förmån – det är en rättighet  Den sökande ska inte behöva bli avklädd naken och bli granskad millimetervis.Rätten till personlig assistans och lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS) innebär både en frihet och möjlighet för människor. Därför är det synd att prövningen till denna rättighet ska behöva genomföras …

Läs mer

Man med MS får rätt mot Försäkringskassan

En MS-sjuk man i Karlstad får rätt i ett sjukpenningsärende. Försäkringskassan har motsatt sig överklagandet då man anser att det inte finns tillräckligt stöd för att mannens arbetsförmåga har varit nedsatt. Man har skrivit att mannen haft så kallade “skov” och alltså haft perioder då han mått bättre. Mannen har dock fått diagnosen primärprogressiv MS, …

Läs mer