Skåne

Paret bor i Malmö och är gifta sedan 16 år. De har många års erfarenhet av arbete med barn och ungdomar samt som jourfamilj i sammarbete med Malmö stad. Paret har mycket goda vitsord från familjehemssekreterarna på kommunen. Paret har visar genom sina år som jourhem att de på ett kompetent sätt klarat av de svårigheter som uppstått inom uppdraget. De är öppna och omhändertagande personer med en stor kämparvilja och önskan att fortsätta sitt uppdrag.

Egenskaper

  • Tätort
  • Erfarenhet

Problematik

  • Psykosocial problematik
  • Ensamkommande
  • Hedersproblematik