Kontakta oss:

Ring oss:

010-33 33 990

Skicka e-post:

info@kureraomsorg.se

Låt oss kontakta dig:

För familjehem

1. Registrering

Ring oss på 010-3333990
Tryck här för att komma till vårt kontaktformulär.


2. Rekrytering

Referenser begärs in av minst två oberoende personer

För nya familjehem:
Arbetsgivare eller kollega samt någon som känner och umgås med er som familj

Erfarna familjehem:
Ansvarig socialsekreterare för nuvarande eller tidigare placering samt någon som ni umgås med och som känner er familj

Referenser med namn och telefonnummer skickas till:
Info@kureraomsorg.se

  • Registerutdrag

Enligt lag ansvarar polismyndigheten för belastningsregistret och misstankeregistret. Dessa register innehåller uppgifter om den som fått påföljder för brott och som skäligen misstänkt för brott. Som privatperson har du enbart rätt att begära utdrag om dig själv. En fullmakt för en annan person gäller inte. Den normala handläggningstiden är cirka två veckor. Det kan ta längre tid om det är många som begär utdrag. Så här fyller du i blanketterna för att få ditt utdrag så snabbt som möjligt. Anvisningar för belastningsregistret 

  • Intyg från din kommunala socialtjänst, om och i så fall i vilket avseende ni har haft kontakt. Ni uppger att ni avser att bli utredd som familjehem. Har ni nyligen flyttat till en ny kommun vill vi även ha in intyg från din gamla kommunala socialtjänst.
  • Intyg från kronofogden om skuldbefrielse eller om hur stor skuld ni har och information om hur avbetalningen ser ut. För intyg kontakta kronofogden (https://www.kronofogden.se/Kontaktaoss.html) och ange ditt personnummer.

3. Besöksrapport

När referenstagning och registerutdrag inkommit till Kurera Omsorg och allt är utan anmärkning kommer en konsulent på ett första hembesök och gör en basutredning. Vi vill träffa er båda om ni är sambo eller gifta, vid det andra hembesöket vill konsulenterna även träffa eventuella hemmaboende barn i familjen. Det är viktigt att alla i familjen är ense om att vilja bli familjehem och ta emot ett barn eller en ungdom.

Konsulenten tittar på den yttre och inre fysiska miljön och dess förutsättning för att kunna ta emot ett barn eller ungdomar. Konsulenten kommer att ställa frågor om familjens sammansättning, bakgrund, livssituation, omsorgsförmågan och levnadsvanor. Ni bör ha tid och engagemang för uppdraget, en stabil social situation, goda inbördes relationer och tillgång till ett stödjande nätverk. Alla placerade barn och ungdomar har rätt till ett eget rum och det förväntas vara möblerat vid inflyttningen. Miljön skall vara trygg och säker för barnet. Konsulenten kommer att ställa frågor om motivet till att ni vill bli familjehem och vilka förväntningar som ni har inför ett samarbete med Kurera omsorg.


4. BRA-fam enkät

BRA-fam enkäten är en standardiserad bedömningsmetod vid rekrytering av familjehem som ska fyllas i av er som vill bli familjehem.

BRA-fam enkäten görs vid konsulentens första eller andra hembesök.

Syftet med BRA-fam är att öka kvalitet och likvärdigheten i sättet att utreda familjehem. Socialstyrelsen har mot den bakgrunden utvecklat en metod för initial bedömning vid rekrytering av familjehem. Att bedöma familjehemsföräldrars förmåga att ge stabila och trygga relationer kräver en omfattande utredning. Syftet med BRA-fam utredningen är även att initialt klargöra att det inte förekommer förhållanden eller faktorer som utgör en risk för det barn som ska placeras.

Ni kommer att få fylla i ett formulär enskilt som fokuserar på risk- och skyddsfaktorer i familjen. Avsikten med formuläret är även att öka insikten om vilka krav som ställs på ett familjehem och vad som förvänts av er familjehemsföräldrar. Kurera omsorgs team gör därefter en sammanfattande bedömning om familjen bör utredas vidare med en fördjupad intervju som heter ”Kälvesten” utredningen.


5. Kälvesten

Familjehemsföräldrarna intervjuas på neutral plats, ej i hemmet. Det är två av Kurera Omsorgs konsulenter som utreder varsin förälder avskilt. Intervjun tar cirka 3 timmar.

Kälvesten-intervjun syftar till att få fram eventuellt blivande familjehemsföräldrars lämplighet för att bli familjehem. Det är en semistrukturerad intervju med ett tre-generations perspektiv.

Intervjun analyseras av en person med gedigna kunskaper i ovanstående teorier.


6. Godkänd och klar för matchning

Efter analysen tittar Kurera omsorg på helheten och träffar familjehemmet för en genomgång av vår bedömning.

Blir ni godkända som familjehem är ni redo och klara för en matchning.

Skip to content