Kontakta oss:

Ring oss:

010-33 33 990

Skicka e-post:

info@kureraomsorg.se

Låt oss kontakta dig:

Förstärkt och kraftigt förstärkt familjehem

Kurera Omsorg erbjuder förstärkt och kraftigt förstärk familjehem. Verksamheten arbetar utifrån en lösningsfokuserad grundsyn som utarbetas utifrån en psykodynamisk arbetsmodell. Vi skräddarsyr behandlingsinsatserna utifrån individens behov.

Kurera Omsorgs förstärkt och kraftigt förstärkta program är uppdelat i fyra olika handlingsplaner:

Start

Upp till 90 dagar

 • Riskbedömningar
 • Observation
 • NPF utredning vid behov
 • Skolutredning vid behov
 • Stöd dygnet runt
 • Avlastning
 • Kvalificerad kontaktperson (pedagog)
 • Stöd och handledning minst 1 gång i veckan
 • Obligatorisk möte med socialtjänsten 1 gång i månaden
 • Genomförandeplan och handlingsplan
 • Grupphandledning

Team: Socionom, Psykolog, Beteendevetare, Pedagog, Psykiatriker


Genomförande

3 – 6 månader

 • Stöd och handledning 1 gång i veckan
 • Avlastning
 • Kontaktperson (pedagog)
 • Strukturering och rutiner
 • Grupphandledning 1 gång i månaden

Team: Socionom, Psykolog, Beteendevetare, Pedagog


På väg

6 – 9 månader

 • Stöd och handledning 2 gånger i månaden
 • Avlastning
 • Kontaktperson
 • Uppföljning och riskbedömning
 • Grupphandledning
 • Sysselsättning och aktiviteter

Team: Socionom, Beteendevetare, Pedagog


Traditionellt

Stadigvarande placering alt 12 – 24 månader

 • Traditionell konsulentstödd
 • Stöd och handledning 2 gånger i månaden
 • Sysselsättning
 • Grupphandledning vid behov

Team: Socionom, Pedagog


Våra familjehem är familjer som erbjuder en stabil och strukturerad vardag.

Förstärkt familjehem:

 • En hemmavarande vuxen i familjen
 • Två familjehemskonsulenter varav en av konsulenterna samarbetar och fungerar som stöd för den konsulenten som har hand om uppdraget.
 • Tillgänglig dygnet runt
 • Kontaktperson för avlastning
 • Avlastningsfamiljehem
 • Stöd och handledning minst 1 gång i veckan
 • Grupphandledning 1 gång månaden

Kraftigt förstärkt familjehem:

Fungerar på samma sätt som förstärkt familjehem och följande stöd ingår också:

 • Kvalificerade kontaktpersoner

Bli Familjehem

Skip to content