Våra familjehem

Jourhem och familjehem är en verksamhet för den som kan erbjuda stabila levnadsförhållanden och vill öppna sitt hem för utsatta barn eller ungdomar som inte kan bo hemma eller inte har ett hem i Sverige.

För att bli godkänd som familjehem/jourhem måste du ha tid, engagemang och tålamod. Du måste vara i åldersspannet 25-65 år, även om det viktigaste är att din ålder fungerar bra med din inneboendes ålder. Inför en placering får kommunen/landstinget ta del av en beskrivning som vi författar efter besök hos dig. Sedan ansvarar vi för att du får det stöd som krävs för att uppdraget ska kunna utföras på ett bra sätt med ett välmående barn/en välmående ungdom som följd.

Kontakta oss om du har frågor om hur processen ser ut för att bli familjehem/jourhem. Du hittar våra kontaktuppgifter längst ner på sidan. Här nedan finner ni några av våra lediga familjehem. För att ta del av fler familjer är ni välkomna att kontakta oss.

  • Familjehem i Malmö med erfarenhet (3/11/2017)- Butiksägare med tre barn boendes i villa i Limhamn. Paret har två placerade barn sedan tidigare och önskar nu att bli familjehem till ytterligare ett syskon- eller kompis-par då två av familjens barn flyttar ut för studier. Familjen vill ha… Läs mer
  • Familjehem utanför Malmö (3/10/2017)- I en villa i lugna Oxie strax utanför Malmö finns ett engagerat familjehem med ett stort känslomässigt överskott. De är båda utbildade barnskötare och har erfarenhet av arbete med unga med särskilda behov. Egenskaper Tätort Hemmavarande vuxen Problematik Psykosocial problematik Ensamkommande… Läs mer
  • Somalisktalande familjehem (3/10/2017)- Erfarna föräldrar med åtta vuxna barn. Engagerade i sitt bostadsområde samt i kultur- och kvinnoföreningar. Familjehemspappan har en bakgrund som polis i ursprungslandet. Familjen har erfarenhet av att ha flytt från sitt hemland och känner sig kompetenta att hantera de… Läs mer
  • Familjehem med många års erfarenhet (2/10/2017)- Paret bor i Malmö och är gifta sedan 16 år. De har många års erfarenhet av arbete med barn och ungdomar samt som jourfamilj i sammarbete med Malmö stad. Paret har mycket goda vitsord från familjehemssekreterarna på kommunen. Paret har visar genom sina… Läs mer