En MS-sjuk man i Karlstad får rätt i ett sjukpenningsärende. Försäkringskassan har motsatt sig överklagandet då man anser att det inte finns tillräckligt stöd för att mannens arbetsförmåga har varit nedsatt.

Man har skrivit att mannen haft så kallade “skov” och alltså haft perioder då han mått bättre. Mannen har dock fått diagnosen primärprogressiv MS, som innebär en konstant försämring över tid och kammarrätten ger nu alltså mannen rätt.

Källa: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=5995194