Kontakta oss:

Ring oss:

010-265 18 00

Skicka e-post:

info@kureraomsorg.se

Låt oss kontakta dig:

Medarbetarundersökning 2020

Kurera Medarbetarundersökning 2020

Under våren hade Kurera Omsorg sin årliga medarbetarundersökning för assistenter. Undersökningen ligger som grund för vår utveckling och vårt fortsatta arbete. Med hjälp av de medverkande, en tredjedel av våra anställda, vet vi var vi ska börja.

Information:

Det var 53 anställda som deltog och vi fick därmed in 811 svar. Vi kommer redovisa procentuellt på varje fråga samt framföra ett medelvärde.

Svara på en skala mellan 1-5:
1 = Stämmer inte alls
2 = Stämmer mindre bra
3 = Stämmer
4 = Stämmer bra
5 = Stämmer mycket bra

Trivsel

1. Jag trivs på min arbetsplats

1. 0%
2. 3,77%
3. 1,89%
4. 35,89%
5. 58,49%

Medelvärde: 4,49

2. Jag trivs med mina kollegor på arbetsplatsen

1. 0%
2. 1,89%
3. 5,66%
4. 39,62%
5. 52,83%

Medelvärde: 4,43

3. Det finns ett fungerande samarbete mellan mig, mina kollegor och kundansvarig

1. 0%
2. 1,89%
3. 5,66
4. 45,28%
5. 47,17%

Medelvärde: 4,38

4. Det finns tydliga rutiner på min arbetsplats

1. 0%
2. 3,77%
3. 15,09%
4. 43,40%
5. 37,74%

Medelvärde: 4,15

5. Jag upplever att det finns möjlighet att utvecklas på min arbetsplats

1. 3,77%
2. 9,43%
3. 22,64%
4. 30,19%
5. 33,96%

Medelvärde: 3,81

Arbetsmiljö

1. Jag anser att arbetsmiljön på min arbetsplats är bra

1. 1,89 %
2. 1,89 %
3. 20,75 %
4. 30,19 %
5. 45,28 %

Medelvärde: 4,15

2. Om något behöver förbättras i min arbetsmiljö tas det på allvar av Kurera

1. 0%
2. 0%
3. 15,09 %
4. 43,40 %
5. 41,51 %

Medelvärde: 4,26

3. Jag har fått förklarat för mig vad tillbud och avvikelse är och hur de ska användas

1. 7,55 %
2. 7,55 %
3. 18,87 %
4. 26,42 %
5. 39,62 %

Medelvärde: 3,83

4. Jag vet att jag har skyldighet att anmäla tillbud som uppstår på min arbetsplats

1. 5,66 %
2. 0%
3. 11,32 %
4. 26,42 %
5. 56,60 %

Medelvärde: 4,28

Kurera som arbetsgivare

1. Jag trivs med Kurera Omsorg som arbetsgivare

1. 0 %
2. 0 %
3. 30,19 %
4. 30,19 %
5. 66,04 %

Medelvärde: 4,62

2. Jag har förtroende för att Kurera utför det som utlovats

1. 0%
2. 1,89 %
3. 5,66 %
4. 43,40 %
5. 49,06 %

Medelvärde: 4,40

3. Jag känner att jag har en fungerande relation till närmaste kundansvarig på Kurera

1. 3,85 %
2. 1,92 %
3. 7,69 %
4. 38,46 %
5. 48,08 %

Medelvärde: 4,25

4. Jag upplever att jag kan prata med min kundansvarig och bli lyssnad på

1. 3,85 %
2. 0%
3. 5,77 %
4. 30,77 %
5. 59,62 %

Medelvärde: 4,42

5. Jag skulle rekommendera Kurera Omsorg som arbetsgivare till någon jag känner

1. 0 %
2. 3,85 %
3. 1,92 %
4. 34,62 %
5. 59,62 %

Medelvärde: 4,50

Övriga kommentarer

Antal deltagare: 4

Vi har många nya i vår grupp så man har ej lärt känna dom så mycket än då vi gick över till er denna månaden.

Ja jag trivs jättebra med allt här ”älskar” att gå till arbetet 😊

Önskar att ALLA tog sitt ansvar med städning m.m.

Ni sprider bra energi och ni står för vad ni säger 😊👍🏻

Vi är väldigt glada och tacksamma för alla som har tagit sig tid och svarat på vår undersökning. Vi har förståelse att alla assistenter inte har svarat på undersökningen och därför kan undersökningen inte helt representera vår verksamhet.

Men vi är otroligt tacksamma över att så många trivs på sin arbetsplats och trivs med Kurera Omsorg som arbetsgivare. Vi tror att vår tillgänglighet och förhållningssätt är ett resultat av detta.

Vi ser även att vi måste fortsätta och utveckla vårt arbete att skapa en förståelse för vad avvikelser och tillbud är och vikten av att anmäla dessa. Detta är något vi kommer fokusera fortsättningsvis under 2020.


Tillägg: Vi har valt att ta bort en fråga. Frågan löd ” 5. Det finns saker i arbetsmiljön på min arbetsplats som behöver förbättras”. Anledning till detta är vi har insett att frågan felställd på grund svarsalternativen och därför bedömer vi resultatet på frågan blir felaktigt.

Comments (0)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*

Skip to content