Skåne

Erfarna föräldrar med åtta vuxna barn. Engagerade i sitt bostadsområde samt i kultur- och kvinnoföreningar. Familjehemspappan har en bakgrund som polis i ursprungslandet. Familjen har erfarenhet av att ha flytt från sitt hemland och känner sig kompetenta att hantera de trauman som placerade barn eller ungdomar eventuellt har med sig. Familjehemsföräldrarna har deltagit i Socialstyrelsens kurs “ett hem att växa i”.

Egenskaper

  • Tätort
  • Hemmavarande vuxen

Problematik

  • Psykosocial problematik
  • Ensamkommande
  • Hedersproblematik