Mot självständighet

I våra träningsboenden bor ungdomarna i egna lägenheter med personalstöd dygnet runt.

Våra träningsboenden är till för ungdomar mellan 16-21 år. Här ges möjlighet att träna för att i vuxen ålder klara ett liv i balans, med eget boende, utbildning, arbete och en meningsfull fritid.

Vi har även ett program som vänder sig till ungdomar från 16 års ålder med psykosocial problematik och som är mogna för att ta steget att prova på eget boende, men är i behov av stöd för en lyckad integration i samhället.

Våra program är flexibla och anpassas till varje klients unika behov.


Ett eget hem

Ungdomarna i Kurera Omsorgs träningsboenden får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar för att kunna hantera sin vardag på egen hand. Alla har egna lägenheter och det finns personal som stöttar och hjälper till.

Det finns möjlighet till boende med gemensamt kök och allrum där man kan umgås med vänner och självklart finns goda grannar i form av andra ungdomar. Efter träningsboendet sker en utslussning till eget boende med eller utan stöd.