Kurera är i ständig utveckling och vi är därför intresserade av att hyra ett antal lägenheter i kommuner över hela landet.

Vi tecknar långvariga avtal och vi lämnar hyresgaranti om inte Socialtjänsten gör det.

Kontakta oss för mer information