Mål och vision

Målet är efter att man har genomgått vårt program skall man vara rustad för att kunna bemöta framtiden på egna ben. De verktyg du får med dig skall vara av den art att struktur, rutiner samt kunskap om hur du interagerar med samhällets olika funktioner och skall kunna göra dig till en självständig individ.