Våra träningsboenden är till för ungdomar mellan 16-21 år. Här ges möjlighet att träna för att i vuxen ålder klara ett liv i balans, med eget boende, utbildning, arbete och en meningsfull fritid.

Vi har även ett program som vänder sig till ungdomar från 16 års ålder med psykosocial problematik och som är mogna för att ta steget att prova på eget boende, men är i behov av stöd för en lyckad integration i samhället.

Våra program är flexibla och anpassas till varje klients unika behov.