Kontakta oss:

Ring oss:

010-265 18 00

Skicka e-post:

info@kureraomsorg.se

Låt oss kontakta dig:

Frågor och svar

Frågor och svar om Familjhem & Jourhem

Familjehem

 • Ersättning och omkostnadsersättning

  Familjehemmen får arvode för uppdraget som är beskattningsbar och omkostnadsersättning för kostnader som tillkommer för att ungdomen bor hos familjehemmet.

 • Får man någon utbildning och stöd?

  Alla nyblivna familjehem blir erbjudna en grund utbildning via Kurera Omsorg familjehem. Utbildningen heter ”Ett hem att växa i” och är utarbetad av Socialstyrelsen. På utbildningen tar vi upp olika frågor som är viktiga att känna till för familjehemmen. Bland annat talar vi om hur ett nytt barn påverkar familjen, anknytningsfrågor, sorger och separationer, umgänge med biologiska föräldrar, samarbetet med socialtjänsten och lagstiftningsfrågor.

 • Vet man hur länge barnet ska stanna i familjehemmet?

  Nej, det är ytterst sällan som man från början vet säkert om ett barn kommer att stanna i sitt familjehem resten av uppväxten eller om det blir för en kort period. Eftersom lagen säger att man alltid ska verka för en återförening mellan barnet och biologiska föräldrarna, ska man alltid sträva mot det målet. Men i vissa fall, där föräldrarnas brister beror på saker som är svåra att förändra och prognosen därför är dålig, kan man ändå redan från början säga att barnet med största sannolikhet kommer att bli kvar i familjehemmet.

 • Kan man ha ett vanligt arbete eller måste vi vara hemma på dagtid?

  Varje placering har sina specifika behov. Kurera Omsorg familjehem säkerställer tillsammans och i samråd med er rätt typ av placering för er. I många fall kan man arbeta heltid som vanligt men andra situationer kan ställa krav på att det finns en vuxen i familjen som är hemma på del- eller heltid.

 • Behöver barnet eget rum?

  Det är viktigt att man är en familj som har ett tryggt, varmt och välkomnande hem, men det är också viktigt att man som tonåring kan stänga om sig och få vara ifred emellanåt. Därför ska barnet/ungdomen ha ett eget rum. I en syskonplacering kan det kännas tryggt att dela rum

 • Ska man ha någon speciell utbildning eller erfarenhet?

  Det krävs generellt ingen speciell utbildning eller erfarenhet för att komma i fråga som familjehem. Vi på Kurera Omsorg familjehem utreder familjer både med och utan tidigare utbildning/erfarenhet. Det viktiga är att man är en stabil person och att man lever ett tryggt och harmoniskt liv, där ett barn kan erbjudas en god tillvaro och få god omsorg. När det gäller barn med stora beteendeproblem och eventuella diagnoser/missbruk etc kan det dock vara en fördel att ha erfarenhet och insikt i vad det kan innebära att ta hand om ett sådant barn.

 • Hur blir man familjehem?

  Alla har möjlighet att ansöka om att bli familjehem. Huruvida du kan bli familjehem beror på ett stort antal faktorer som har att göra med din aktuella livssituation och dina levnadsvillkor. Kurera Hem ställer följande krav:

  • Du har tid och utrymme att vara engagerad i ditt uppdrag som familjehem
  • Du är minst 25 år gammal
  • Du har minst ett extra sovrum där hemma

  Vår utredningsprocess bygger på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, Socialstyrelsens initialbedömning BRA-fam samt Kälvestens-intervjun.

  I vår utredning ingår två till tre hembesök, referenstagning, registerutdrag, djupintervju med föräldern/föräldrarna och barnen i familjen och en analys av djupintervjun. När alla moment i utredningen är klara så träffas vi och går igenom vår bedömning.

Har du fler frågor eller vill bli familjehem?

Har du frågor eller funderingar kring hur det är att vara familjehem.
Hör av dig till oss!

Skip to content