Kontakta oss:

Ring oss:

010-33 33 990

Skicka e-post:

info@kureraomsorg.se

Låt oss kontakta dig:

Familjehem & jourhem

Familjehem & Jourhem

Hos oss finns specialistkompetens och en unik vårdfläta för barn, ungdomar och vuxna med behov av särskilt stöd. Vi gör det tillsammans och vi kan hjälpa er med det mesta.

Placeringsförfrågan Bli Familjehem

Familjehem & Jourhem

Familjehemsvården hos Kurera Omsorg sköts av Kurera Hem AB. Kurera hem är en konsulentstödd familjehemsverksamhet som i samarbete med socialtjänsten matchar barn och vuxna att hitta en familj att växa och må bra i. Vi som arbetar på Kurera Omsorg har många års erfarenhet av att arbeta med familjehemsplacerade barn, ungdomar och vuxna i både kommunal och privat regi. Samtliga har adekvat utbildning.

Verksamheten riktar sig till individer med LSS insatser, svår psykosocial problematik, hedersrelaterad våld och individer som behöver förstärkt och kraftigt förstärkt familjehem.

Stödet vår verksamhet erbjuder bygger på forsknings- och evidensbaserade metoder likaså våra utredningar, bedömningar och utbildningar för våra familjehem/jourhem och konsulenter. Inför en placering får kommunen ta del av vår utredning av familjehemmet. Oavsett tidigare erfarenhet utbildas och utreds samtliga familjehem av oss vilket innebär att vi har god kännedom om våra familjehem. Det underlättar både när vi ska matcha till rätt familjehem men även vid fortlöpande vägledning under uppdraget. Under placeringen ansvarar vi för att hemmet får det stöd som krävs för att de ska kunna utföra sitt uppdrag. De får kontinuerligt stöd som är individuellt utformat och även utbildning i ”ett hem att växa i”.

Vårt primära uppdrag är att försöka erbjuda en helhetslösning och ett genuint stöd, där barn och vuxna känner att de bemöts med värme och respekt från våra familjehem och konsulenter. Vi arbetar för en god samverkan med den enskildes professionella nätverk såsom socialsekreterare, god man, skola eller familj.

Vi är tillgängliga för våra familjehem dygnet runt och vi samarbetar tillsammans i samtliga familjehem för att öka chanserna till en lyckad placering. Vi erbjuder våra familjehem avlastning och kvalificerade kontaktpersoner vid behov.

Vi arbetar med:

  • Rekrytering, initial BRA-fam bedömning samt utredning (kälvesten) av familjehem
  • Familjehemsplaceringar, jourplaceringar och omplaceringar
  • Konsulentstöd, handledning och utbildning
  • Samverkan med ungdomens professionella nätverk
  • Stötta familjerna i att kartlägga barnens behov, tillsättande resurser som behövs och uppfylla deras mål
  • Kvalificerade kontaktpersoner
  • Extern kompetens vid behov

Våra jour- och familjehem utgör basen och den viktigaste komponenten I omsorgen om de placerade och vi lägger därför stor vikt vid att utreda och utbilda de ansvariga och den personal som arbetar på dessa hem. Då familjerna är godkända genomgår de en grundutbildning som Socialstyrelsen har utvecklat –”Ett hem att växa i”. Bland vår personal finns det flera personer som är flerspråkiga och bland våra hem finns en bred kulturkompetens. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. Du hittar våra kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Placeringsförfrågan hos Kurera Omsorg?

Klicka här

Våra verksamhetsgrenar

Skip to content