Hjälp oss att bli bättre – vi behöver dina synpunkter.

När du talar om vad du tycker ökar våra möjligheter att förbättra verksamheten.

Skicka dina synpunkter till info@kureraomsorg.se eller ring 010-2079080