Kontakta oss:

Ring oss:

010-265 18 00

Skicka e-post:

info@kureraomsorg.se

Låt oss kontakta dig:

Om Personlig Assistans

Vad är Personlig Assistans?

Personlig assistans är en insats för dig som behöver hjälp av någon annan för att din vardag ska fungera och du ska ha möjlighet till att leva som andra.

Personlig assistans är en personlig utformad insats. Med det menas att du som har assistans utformar ditt uppdrag så att det passar dig, dina tider, dina intressen och behov.

Grundläggande behov

Tillhör du en av personkretsarna utreder din kommun eller Försäkringskassan om du har tillräckligt mycket behov av stöd för att få insatsen. Utredningen kommer främst att undersöka de 5 grundläggande behoven.

De fem grundläggande behoven är följande:

  • Personlig hygien
  • Måltider
  • Av- och påklädning
  • Kommunikation
  • Ingående kunskap, dvs behöver den som arbetar med dig en ingående kunskap om din funktionsnedsättning.

Har du ett behov av stöd som är ungefär 6 – 7 timmar per vecka kan du få assistans från din kommun. Skulle ditt stödbehov vara över 20 timmar per vecka får du assistans från Försäkringskassan.

Personkrets

För att ha möjlighet att få personlig assistans ska du tillhöra till minst en av följande personkretsar:

  1. Personer med utvecklingsstörning eller autismsspektrumtillstånd
  2. Personer med en bestående hjärnskada som uppstått i vuxen ålder som ger en betydande funktionsnedsättning.
  3. Personer med andra fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar. 
Kriteriet för att tillhöra denna personkrets är att funktionsnedsättningen ska vara varaktig, stor, betydande och omfattande.

Övriga behov:

Har kommunen eller Försäkringskassan gjort bedömningen att du ska beviljas personlig assistans har du också möjlighet att få hjälp med andra saker i din vardag.

Det kan handla om hjälp med till exempel förflyttningar, ledsagning, matlagning, städning och träning.

Hur söker man?

För att ansöka om personlig assistans vänder du dig till din handläggare i din kommun eller Försäkringskassan.

Då dessa utredningar är långa, svåra och krångliga är vårt råd att vända er till oss. Vi hjälper dig under hela processen. Vi ger dig råd och hjälper dig ansöka, förbereda för mötet, kommunicering och vid eventuell överklagan.

Läs mer under rubriken Juridisk hjälp


Skip to content