Kurera Assistans


Assistansverksamheten hos Kurera Omsorg sköts av Kurera Assistans. Vi besitter bred kunskap inom relevant lagstiftning, ekonomi samt sociala frågor avseende personlig assistans. Verksamheten är tillståndsprövat av IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Tillståndet gäller för både vuxna och barn och går att finna på Försäkringskassans hemsida och på Inspektionen för vård och omsorgs hemsida.


Funktionsnedsättning

Om du har en omfattande funktionsnedsättning och har svårt att klara av vissa grundläggande behov i din vardag kan du ha rätt till personlig assistans. Med grundläggande behov avses personlig hygien, måltider, klä av och på sig, kommunicera med andra samt annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om din funktionsnedsättning.

Har du rätt att få assistansersättning?

I Försäkringskassans guide ”För dig med funktionsnedsättning” kan du genom att svara på några frågor om din situation enkelt se om du kan ha rätt till assistansersättning och därmed kan söka personlig assistans.

Guide – för dig med funktionsnedsättning.

Du kan få personlig assistans om:

  • du har en stor och varaktig funktionsnedsättning och behöver hjälp för att klara dina grundläggande behov, det vill säga vanliga saker som du måste göra varje dag – till exempel att tvätta dig, klä på dig, prata med andra, äta eller gå på toaletten
  • du inte har fyllt 65 år när du ansöker
  • du är försäkrad i Sverige. Det är du om du bor eller arbetar här. Det finns några undantag från den regeln.

Vanliga frågor

Vad krävs för att man ska få högre assistansersättning per timme?

För att få högre assistansersättning ska man kunna visa att man att man har högre kostnader, till exempel därför att man behöver mycket assistans på kvällar och helger eller därför att assistenterna behöver speciell utbildning.

Hur länge gäller ett beslut om assistansersättning?
Kan jag få assistansersättning om jag har fyllt 65 år?
Kan jag få ha en tolk på mötet om jag behöver det?
Vad händer med min assistansersättning när jag fyller 65 år?
Hur stor är ersättningen?