Kontakta oss:

Ring oss:

010-265 18 00

Skicka e-post:

info@kureraomsorg.se

Låt oss kontakta dig:

Information för socialtjänsten

Kurera Omsorg har ramavtal med 155 kommuner runt om i Sverige och våra familjehem är belägna runt om i Skåne och längs västkusten upp till Göteborg med omnejd. Vi också nyligen Kurera Omsorg erbjuder konsulentstödda familjehem och jourhem med en förstärkt eller kraftigt förstärkt familjehemsvårdsinsats. Vi erbjuder utredda och utbildade familjehem som kan ta emot barn, ungdomar, vuxna samt föräldrar tillsammans med barn.

Tack vare att Kurera Omsorg också arbetar med personlig assistans har Kurera haft möjlighet att ta emot barn i familjehem med personlig assistans. I dessa ärenden har vi möjlighet att erbjuda kommunen en helhetslösning med både familjehemsuppdraget och med den personliga assistansen.

Kurera Omsorg har kunskap och erfarenheter av att handleda familjehem som tagit emot:

 • Barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser (ADHD, Autism, Asperger).
 • Syskonplaceringar.
 • Barn och ungdomar som utsatts för omsorgssvikt och anknytningsproblematik.
 • Hedersrelaterade och skyddade placeringar.
 • Utåtagerande barn och ungdomar.
 • Barn och ungdomar med sexuellt gränsöverskridande beteende.
 • Ungdomar med missbruks- och beteendeproblematik.
 • Ungdomar med psykiskohälsa och suicidrisk.

Vad vi erbjuder våra familjehem och uppdragsgivare:

 • En ansvarig familjehemskonsulent som följer, stöttar och handleder familjehemmet genom hela uppdraget.
 • Regelbunden handledning i familjehemmet. Inledningsvis cirka en gång i veckan och därefter cirka två gånger i månaden. Det är alltid behovet som styr.
 • Handledningen är kopplad till den unges genomförandeplan och genomsyras av ett lösningsfokuserat förhållningssätt.
 • Handledning, vägledning och stöd dygnet runt, alla årets dagar via telefon.
 • Grupphandledning en gång i månaden tillsammans med Kureras övriga familjehem.
 • Olika former av utbildning som uppdraget kan kräva.

Skip to content