Kontakta oss:

Ring oss:

010-33 33 990

Skicka e-post:

info@kureraomsorg.se

Låt oss kontakta dig:

Visselblåsare

I vintras trädde en ny lag i kraft, som har i syfte att säkerställa att medarbetare i alla verksamheter har möjlighet att anonymt anmäla missförhållanden i verksamheten – visselblåsarlagen. De oegentligheter som anmäls ska vara allvarliga och exempelvis beröra:

  • Ekonomisk brottslighet
  • Mutbrott
  • Miljöbrott
  • Stora säkerhetsrisker
  • Allvarliga former av diskriminering och trakasserier
  • Allvarliga fel
  • Oegentligheter som är begångna av en person i en ledande position eller en person som innehar en nyckelposition i verksamheten.

Du anmäler missförhållanden anonymt via formuläret nedan. Avvikelser och klagomål anmäls till närmaste chef.

Skip to content