Kontakta oss:

Ring oss:

010-265 18 00

Skicka e-post:

info@kureraomsorg.se

Låt oss kontakta dig:

Visselblåsare

I vintras trädde en ny lag i kraft, som har i syfte att säkerställa att medarbetare i alla verksamheter har möjlighet att anonymt anmäla missförhållanden i verksamheten – visselblåsarlagen. De oegentligheter som anmäls ska vara allvarliga och exempelvis beröra:

  • Ekonomisk brottslighet
  • Mutbrott
  • Miljöbrott
  • Stora säkerhetsrisker
  • Allvarliga former av diskriminering och trakasserier
  • Allvarliga fel
  • Oegentligheter som är begångna av en person i en ledande position eller en person som innehar en nyckelposition i verksamheten.

Alla rapporter mottages av utvald oberoende part på företaget och du som rapporterar skyddas enligt riktlinjer och regler för visselblåsare.

Visselblåsare har möjlighet att lämna in sin rapport:

Muntligt
Om du önskar att lämna en muntlig rapport kan du välja att ringa till en röstbrevlåda som ägs av oberoende och självständig part. Vill du bli kontaktad för att lämna din rapport via samtal med oberoende part måste du lämna dina kontaktuppgifter. Önskar du lämna din rapport direkt till röstbrevlåda och vara anonym, spelar du in ditt meddelande utan att lämna kontaktuppgifter. I det fall du väljer att spela in ett meddelande önskar vi att frågorna i formuläret besvaras som underlag till din rapport. Vår oberoende part kommer därefter att protokollföra rapporten i enlighet med den intalade rapporten. Telefonnummer till röstbrevlåda är: 010-2651800

Fysiskt möte
Önskar du lämna din rapport via ett fysiskt möte måste du boka tid genom att ringa in till röstbrevlådan och lämna kontaktuppgifter. Du kommer då att bli kontaktad av oberoende part för inbokning av möte.

Skriftligt
Du kan välja att skicka in din rapport digitalt från hemsidan, (kureraomsorg.se/visselblasare), ladda ner rapporten från hemsidan eller att skicka in din rapport manuellt. Fyll då i ditt namn och dina kontaktuppgifter (frivilligt) i blanketten nedan. Du kan välja att vara anonym, men om vi inte har dina kontaktuppgifter kan vi inte kontakta dig för eventuell komplettering. Du kan inte heller få återkoppling i hur det går i ditt ärende.
Om du lämnar kontaktuppgifter kommer vi att återkoppla till dig inom 7 dagar från mottagen rapport.
Avvikelser och klagomål anmäls till närmaste chef.

Ladda ner fil

Rapporten postas till:
Att: Visselblåsare
Kurera Omsorg
Krusegatan 19
212 25 Malmö

Skip to content