Kontakta oss:

Ring oss:

010-33 33 990

Skicka e-post:

info@kureraomsorg.se

Låt oss kontakta dig:

Samhällsansvar (CSR)

Allt högre krav ställs på företag avseende hållbarhet och samhällsansvar, inte minst inom den skattefinansierade välfärdssektorn. För Kurera är hållbarhetsarbetet en självklar, långsiktig och värdeskapande del av verksamheten och ett sätt att ta socialt, ekonomiskt samt miljömässigt ansvar.

Kurera Omsorgs företagskultur genomsyras av dess värdegrund som bygger på medarbetares trygghet, integritet och självbestämmande. Vi arbetar kontinuerligt och aktivt med värdegrunden för att integrera dess budskap i introduktioner, arbetet i vardagen, i dialoger om dilemman och genom värdegrunds-ambassadörer.

Kurera verkar efter visionen ”Vi gör det tillsammans” Detta synsätt gäller för såväl våra kunder som för vår personal. De internationellt erkända mänskliga rättigheterna är en självklar grund och utgångspunkt i Kurera Omsorgs arbete. Rättigheterna uttrycks bland annat i Förenta Nationernas allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna samt i barnkonventionen.

Genom sin verksamhet bidrar Kurera Omsorg till ökat välstånd för samhället. Genom assistansverksamhet och familjehemsplacering bidrar Kurera Omsorg vidare till ekonomisk utveckling i samhället. Samtidigt bidrar Kurera Omsorg till utvecklingen av befintliga vård- och omsorgsalternativ.

Kurera Omsorg har årligen sponsrat olika verksamheter och här är några som vi har sponsrat:

  • Aktiv Skola
  • Reflexer till barn i Lunds kommun – Momenta
  • Musikhjälpen
Skip to content