Kurera Assistans


Assistansverksamheten hos Kurera Omsorg sköts av Kurera Assistans. Vi besitter bred kunskap inom relevant lagstiftning, ekonomi samt sociala frågor avseende personlig assistans. Verksamheten är tillståndsprövat av IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Tillståndet gäller för både vuxna och barn och går att finna på Försäkringskassans hemsida och på Inspektionen för vård och omsorgs hemsida.


Funktionsnedsättning

Om du har en omfattande funktionsnedsättning och har svårt att klara av vissa grundläggande behov i din vardag kan du ha rätt till personlig assistans. Med grundläggande behov avses personlig hygien, måltider, klä av och på sig, kommunicera med andra samt annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om din funktionsnedsättning.

Har du rätt att få assistansersättning?

I Försäkringskassans guide ”För dig med funktionsnedsättning” kan du genom att svara på några frågor om din situation enkelt se om du kan ha rätt till assistansersättning och därmed kan söka personlig assistans.

Guide – för dig med funktionsnedsättning.

Du kan få personlig assistans om:

  • du har en stor och varaktig funktionsnedsättning och behöver hjälp för att klara dina grundläggande behov, det vill säga vanliga saker som du måste göra varje dag – till exempel att tvätta dig, klä på dig, prata med andra, äta eller gå på toaletten
  • du inte har fyllt 65 år när du ansöker
  • du är försäkrad i Sverige. Det är du om du bor eller arbetar här. Det finns några undantag från den regeln.

Vanliga frågor

Vad krävs för att man ska få högre assistansersättning per timme?

För att få högre assistansersättning ska man kunna visa att man att man har högre kostnader, till exempel därför att man behöver mycket assistans på kvällar och helger eller därför att assistenterna behöver speciell utbildning.

Hur länge gäller ett beslut om assistansersättning?
Kan jag få assistansersättning om jag har fyllt 65 år?
Kan jag få ha en tolk på mötet om jag behöver det?
Vad händer med min assistansersättning när jag fyller 65 år?
Hur stor är ersättningen?

Så ansöker du om Personlig Assistans

Om du behöver assistans i mer än 20 timmar i veckan så ansöker du hos Försäkringskassan. Om du behöver assistans i mindre än 20 timmar i veckan så ansöker du hos kommunen. Här beskriver vi bara hur det fungerar att ansöka om personlig assistans hos Försäkringskassan.

1. Be om ett läkarutlåtande
Kontakta en läkare för att få ett utlåtande som beskriver din funktionsnedsättning och hur den påverkar dig.

2. Ansök på Försäkringskassans hemsida eller fyll i blanketten
Ansök genom att logga in på Mina sidor (på Försäkringskassans hemsida) eller genom att fylla i blanketten. Eftersom Försäkringskassan alltid erbjuder ett personligt möte så gör det inget om din ansökan är kortfattad eller om någonting saknas.

3. Skicka in läkarutlåtandet
Skicka ditt läkarutlåtande till Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund.

4. Handläggaren kontaktar dig och bokar ett möte
Din personliga handläggare kontaktar dig inom en vecka och bokar in ett personligt möte. På mötet pratar ni om vilken slags hjälp du behöver och hur mycket. Mötet kan antingen vara hemma hos dig eller på Försäkringskassan. Du får ta med andra personer till mötet som stöd, till exempel en familjemedlem.

5. Du får ett beslut
Du får ett beslut inom 4 månader från att din ansökan har kommit in.

6. Välj hur din assistans ska anordnas
Om du inte redan har gjort det ska du välja hur assistansen ska anordnas. Du kan välja att själv anställa dina assistenter eller låta oss på Kurera hjälpa dig eller kombinera alternativen. Du meddelar Försäkringskassan ditt val på Mina sidor.

7. Skicka in avtalet
Efter att du har valt assistansanordnare skickar du in uppdragsavtalet mellan dig och anordnaren till Försäkringskassan. Vi på Kurera använder oss av följande avtal.

8. Utbetalning
Assistansersättningen betalas ut till dig eller assistansanordnaren den 20:e eller 5:e varje månad.

9. Meddela alltid förändringar
Ring din personliga handläggare om du:

  • flyttar
  • behöver mer eller mindre assistans
  • får något annat stöd från exempelvis kommunen
  • flyttar till gruppbostad
  • läggs in på sjukhus
  • behöver nya hjälpmedel
  • reser utomlands och det påverkar assistansen

Ring så snart som möjligt men senast 14 dagar efter att du har fått reda på förändringen. Alla förändringarna kan påverka din rätt till assistansersättning. Om du får mer assistansersättning än vad du har rätt till kan du bli återbetalningsskyldig.

Kontakta oss så hjälper vi dig att ansöka om personlig assistans till rätt instans. Du hittar våra kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Behöver du hjälp?

Låt oss på Kurera hjälper mer med er ansökan eller om ni har några andra frågor om personlig assistans

010 207 90 80
info@kureraomsorg.se

Undantagen

Du kan inte få personlig assistans när det finns andra som ska hjälpa dig. Det betyder att du inte får assistans om du bor i en gruppbostad, eller för tid som du vårdas på en institution. Om du blir inlagd på sjukhus en kortare tid så måste det finnas särskilda skäl för att du ska få ersättning, till exempel att du behöver hjälp av någon som känner dig väl.

Hur fungerar assistansersättning?

Du väljer vem som ska anordna assistansen. Det kan vara kommunen, ett kooperativ eller ett assistansföretag. Du kan också välja att själv vara assistansanordnare och anställa dina assistenter. Om du väljer att själv vara anordnare och anställa dina assistenter innebär det att du får större valmöjligheter, men också att du måste lägga ner mycket tid på administration.

Hur stor är ersättningen?

Ersättningen är 295,40 kronor för varje assistanstimme. Det finns möjlighet att ansöka om högre ersättning om man kan visa att man har högre kostnader. Det kallas förhöjt timbelopp och den högsta ersättningen är 330,84 kronor per timme.