Kontakta oss:

Ring oss:

010-265 18 00

Skicka e-post:

info@kureraomsorg.se

Låt oss kontakta dig:

Socialt ansvarstagande

Genom att leverera livskvalitetshöjande tjänster till människor i vardagen, är Kureras verksamhet i sig ett socialt ansvarstagande. Varje enskild medarbetare har en del i detta och Kureras verksamhet är helt beroende av kompetenta medarbetare som trivs i sitt arbete och mår bra. Kurera arbetar aktivt för att vara en välmående organisation, genom friskvård, ett gott ledarskap, att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatsen och att identifiera samband mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.

Inom Kureras verksamheter är alla anställda kollektivavtalsanslutna. Kurera strävar efter att upprätthålla goda relationer med de anslutna fackföreningarna och har sedan många år tillbaka verkat för kollektivavtal i branschen.

Kurera tillämpar meddelarfrihet för sina medarbetare, med de i lag föreskrivna undantagen om dels uppgifter som skyddas av tystnadsplikt gentemot klient eller beställare, dels uppgifter som skyddas enligt svensk lag om skydd för företagshemligheter. Meddelarfrihet innebär att alla medarbetare har rätt att uttala sig, anonymt eller i eget namn. Kurera eftersöker aldrig källan bakom uppgifter i media.

Kurera arbetar aktivt med mångfalds-, jämställdhets- och diskrimineringsfrågor i sin organisation. Kurera har en jämn representation av män och kvinnor bland sina anställda.

Skip to content