Kontakta oss:

Ring oss:

010-265 18 00

Skicka e-post:

info@kureraomsorg.se

Låt oss kontakta dig:

Program

Kurera Träningslägenhet är uppdelat i två delar: Det ena är Grundprogrammet där fokus ligger på att uppmuntra och förstärka de grundläggande bitarna i samhället. Det andra är Tilläggsprogrammet där fokus ligger på att tillföra spetskompetens inom specifika områden och tillgodose specifika behov antingen internt eller via någon av våra kvalitetssäkrade samarbetspartners. Exempel på sådana områden kan vara tidigare missbruksproblematik, kriminalitet, konflikthantering, hedersrelaterade problem, ensamkommande flyktingbarn mm.


Grundprogrammet

Kurera Träningslägenhet är ett tränings- och integrationsprogram i öppenvård med utgångspunkt från det salutogena förhållningssättet och riktar sig till personer från olika kulturer med psykosocial problematik. Programmet är uppdelat i två delar, Grundprogram samt Tilläggsprogram och inleds med att en handlings- och genomförandeplan upprättas utifrån varje klients individuella behov.

Grundprogrammet erbjuder:

 • Fullt möblerad träningslägenhet
 • Dator med uppkoppling
 • Tillgång till friskvård
 • Reseersättning inom regionen
 • Min hälsa – Friskvård i samarbete med idrottsföreningar för att uppmuntra till fysiska aktiviteter
 • Det goda samtalet – Möjlighet till kontakt med terapeuter och psykologer utifrån individens behov och förutsättningar
 • Anhörigstöd
 • Fritidsaktiviteter
 • Hjälp med anmälan till bostadskö
 • Sysselsättning i form av utbildning & arbete
 • Läxhjälp
 • Studiebesök
 • Föreläsningar
 • Praktikplatser

Tillläggsprogrammet

Som ett komplement till Grundprogrammet så erbjuder även Kurera Träningslägenhet kvalificerat stöd för problem relaterade till en rad andra områden genom Tilläggsprogrammet. Utifrån varje klients specifika behov anpassas vårdplanen och fokus läggs på att tillföra spetskompetens inom specifika områden och tillgodose specifika behov antingen internt eller via någon av våra kvalitetssäkrade samarbetspartners.

Exempel på områden där Tilläggsprogrammet kan bli aktuellt är:

 • MISSBRUK
 • KRIMINALITET
 • VÅLD I NÄRA RELATIONER
 • HEDERSRELATERADE PROBLEM
 • ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN

För varje tilläggsprogram tillkommer en dygnsavgift och vid behov av någon av dessa lämnas separat prisförslag efter samtal och godkännande av ansvarig handläggare.

Skip to content