Familjehem i Malmö med erfarenhet

Butiksägare med tre barn boendes i villa i Limhamn. Paret har två placerade barn sedan tidigare och önskar nu att bli familjehem till ytterligare ett syskon- eller kompis-par då två av familjens barn flyttar ut för studier. Familjen vill ha ett levande hem med hemmaboende barn och har även ett starkt sammhällsengagemang varför de valt …

Läs mer

Familjehem utanför Malmö

I en villa i lugna Oxie strax utanför Malmö finns ett engagerat familjehem med ett stort känslomässigt överskott. De är båda utbildade barnskötare och har erfarenhet av arbete med unga med särskilda behov. Egenskaper Tätort Hemmavarande vuxen Problematik Psykosocial problematik Ensamkommande Hedersproblematik

Läs mer

Somalisktalande familjehem

Erfarna föräldrar med åtta vuxna barn. Engagerade i sitt bostadsområde samt i kultur- och kvinnoföreningar. Familjehemspappan har en bakgrund som polis i ursprungslandet. Familjen har erfarenhet av att ha flytt från sitt hemland och känner sig kompetenta att hantera de trauman som placerade barn eller ungdomar eventuellt har med sig. Familjehemsföräldrarna har deltagit i Socialstyrelsens …

Läs mer

Familjehem med många års erfarenhet

Paret bor i Malmö och är gifta sedan 16 år. De har många års erfarenhet av arbete med barn och ungdomar samt som jourfamilj i sammarbete med Malmö stad. Paret har mycket goda vitsord från familjehemssekreterarna på kommunen. Paret har visar genom sina år som jourhem att de på ett kompetent sätt klarat av de svårigheter som uppstått inom uppdraget. …

Läs mer