Kontakta oss:

Ring oss:

010-265 18 00

Skicka e-post:

info@kureraomsorg.se

Låt oss kontakta dig:

Fler ska få rätt till personlig assistans

Fler ska få rätt till personlig assistans
juli 25, 2022 kurera

Fler ska få rätt till personlig assistans

Nu har regeringen presenterat propositionen som ska ge stärkt rätt till personlig assistans. Förslagen bygger på den statliga offentliga utredningen SOU 2021:37 ”Stärkt assistans” och går helt i linje med den lagrådsremiss som lades fram tidigare i år. Antalet brukare har minskat varje år sedan 2015 men i mitten av 2023 vänder kurvan upp igen enligt försäkringskassans utgiftsprognos.

Vad är det för lagändringar?

* Ett nytt schablonavdrag för föräldraansvar.
* Nytt grundläggande behov: Förebyggande stöd som en person på grund av en psykisk funktionsnedsättning behöver för att förebygga att hen fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom.
Kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser som en person på grund av en psykisk funktionsnedsättning behöver ska också räknas in i de grundläggande behoven.

Hur många fler kommer att få assistans?

Regeringen tror att cirka 2 000 personer kommer att kunna beviljas personlig assistans. Dessutom tillkommer de som kommer att beviljas personlig assistans från kommunen enligt LSS. Som om inte det här vore nog så är det förstås också många som redan idag har personlig assistans eller assistansersättning som kommer att kunna beviljas utökad assistans. Personer som bor i gruppbostad (LSS-Boende) kan också få rätt till personlig assistans.

När börjar den nya lagen gälla?

Förslaget är att den nya lagen ska börja gälla den 1 januari 2023 och det är tidigast då som det blir möjligt att ansöka om personlig assistans utifrån de nya förutsättningarna.

Men hur förbereder vi oss på Kurera Omsorg?

Vi på Kurera Omsorg påbörjade ett stort kvalitetsarbete i början av sommaren med samtliga kollegor och jurister. Vi har gjort en inventering på samtliga beslut där vi har tittat igenom i detalj på insatsen och hur det utförs idag.

I den inventering har vi med jurister tittat på vilka som kan falla under den nya lagstiftningen. Vad skulle det isåfall innebära om vi ska söka flera timmar eller om föräldraavdraget anses vara enligt den nya bedömningen. Detta kan leda till att vi måste skicka in nya ansökningar för flera av våra kunder 2023.

Skip to content